HMS LØFTE

Chaincos første prioritet i alle oppdrag er å holde et høyt HMS-nivå, for å holde målet om null skader og ulykker.

Vi forplikter oss til å holde en høy HMS-standard i alle nivå av organisasjonen.

Samtidig følger våre kunders og deres samarbeidspartneres krav til helse, miljø og sikkerhet i oppdrag.

Med mer enn 30 års erfaring har Chaincos medarbeidere solid kompetanse fra oppdrag for store, internasjonale aktører innen oljeindustrien

Chainco har har utarbeidet prosedyrer som har bidratt til utviklingen av internasjonale standarder for inspeksjon, kontroll og klassing av kjettinger og tilhørende utstyr.

GOKJENNINGER

Vi har internasjonal DNV-GL-godkjenning (Det Norske Veritas) og er dermed godkjent for oppdrag og sertifiseringer på rigger og andre fartøy i hele verden.