Inspeksjoner og salg av kjetting til offshore- og landbasert industri